NIS2

Network and Information Security directive (NIS2)

Dit is de opvolger van de NIS-richtlijn. Vastgesteld door de Europese Unie en bedoeld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren.
De NIS2 vergroot de reikwijdte van de eerste richtlijn door meer sectoren te omvatten. Daarnaast stelt de richtlijn strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor incidenten. De NIS2 wordt momenteel naar Nederlandse wetgeving vertaald.

In januari 2023 is de implementatietermijn van 21 maanden gestart, waarin de richtlijnen moeten worden opgenomen in nationale wetgeving.

Naar verwachting zullen de wetten eind 2024 in werking treden, nadat deze door het parlement zijn behandeld. De organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen moeten vanaf dat moment aan de zorgplicht en meldplicht voldoen.

Klik hier om te kijken of uw organisatie valt onder de nieuwe NIS2-richtlijnen.

Wilt u meer weten over wat NIS2 voor uw organisatie specifiek gaat betekenen en wat het betekent voor uw IT-landschap? Neem dan nu contact op met een van onze experts.