ISO certificering

EEN GARANTIE BIJ VERTROUWLIJKE INFORMATIE

Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd!

Sinds april 2020 is Netmask ISO 27001 gecertificeerd.
Het ISO 27001 certificaat wordt wereldwijd erkend als basis voor data security. Met de richtlijnen en eisen uit de norm kan informatiebeveiliging procesmatig worden geregeld.

Dat maakt ISO 27001 certificeren tot een stevig fundament onder het structureel beveiligen van bedrijfsinformatie.